Forside

Velkommen til

Follo Østfold Dachshundklubb

Klubben for alle dachshundeiere i Follo og Østfoldområdet. KLubben arrangerer utstilling for dachshunder og drevprøve for dachshunder. Arrangementene fersk- og blodsporprøver og hiprøver er åpne for alle raser.

Ut over dette arrangeres det medlemsmøter, ringtrening, ulike kurs osv.

Vi ønsker å fremme rasetypiske og positive aktiviteter med dachshundene.

Follo Østfold Dachshundklubb (FØDHK) er en lokalklubb under Norske Dachshundklubbers Forbund.

Klikk deg rundt på sidene for mer informasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ww.zoobio.no Hundeutstyr tilbehør nettbutikk Zoobio

 

 

 

Vi har vårt virksomhetsområde i "ulvesonen", og det påvirker vårt hundehold.

FØDHK støtter oppropet mot stans av lisensfelling i ulvesonen, og har oppfordret NDF til å støtte oppropet.

 

FØDHK stiller seg også bak NJFF sin resolusjon for ulveforvaltning:

"Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber om at Regjeringen snarest legger fram en sak for Stortinget med forslag om framtidig forvaltning av ulv som ivaretar jakt- og jegerinteressene og vår kulturtradisjon med bruk av løshund til jakt langt bedre enn dagens forvaltning gjør. Våre krav til kommende forvaltningsperioden er:​​

• Opphevelse av ulvesonen

• Redusere bestanden av ulv til maksimalt 2-3 familiegrupper inkludert den norske andelen av grenseflokkene

• Bestandsregulering av ulv, må som for andre viltarter, skje gjennom lisensfelling i hele ulvens utbredelsesområde med ens jakttid

• Det må åpnes for uttak av hele familiegrupper av ulv for å redusere den totale rovviltbelastningen i områder der belastningen er høy. Dette vil også bidra til en bedre byrdefordeling

• Det må fortsatt være åpning for skadefelling

Det må legges vekt på lokal involvering og medvirkning, blant annet gjennom lokal deltakelse i bestandsregistreringer, og NJFF må motivere jegerne til å benytte mulighetene.

• Videre må rovviltnemdenes handlingsrom og muligheter for å bidra til konfliktdemping styrkes.

 

Erfaringene med dagens ulveforvaltning viser at mange som lever i områder med ulv opplever det som svært konfliktfylt og belastende. Mulighetene for jakt og annet friluftsliv blir dårligere, noe som gir redusert livskvalitet. Jakt med løs hund er nærmest borte innenfor ulvesonen. Faren for å miste jakthunden gjør at mange ikke lenger tør slippe bikkjene sine og rike jakttradisjoner er i ferd med å dø ut. Ulven er også en faktor som påvirker utviklingen av elgbestanden i deler av områdene, noe som medfører mindre vilt å høste og færre muligheter for jakt.

 

På tross av at bestandsmålet for ulv har vært nådd i flere år, har det ikke vært åpnet for lisensjakt innenfor ulvesonen. Det betyr at det er noen få som må bære belastningen over tid. Områdene, spesielt for Hedmark sin del, er også avsatt som yngleområder for de andre store rovdyrene. Dette forsterker opplevelsen av å bo i et reservat med svært få muligheter til å påvirke sin egen situasjon eller delta aktivt i forvaltningen.

 

NJFF krever at politikerne tar situasjonen på alvor, og bidrar til at nødvendige endringer kommer på plass snarest mulig.»​