Siste nytt

29.08.19

Miljødirektoratet samler fire eksisterende forskrifter som regulerer innfanging, uttak, oppdrett og hold av vilt, og håndtering av dødt vilt, til en felles forskrift. Utgangspunktet er at hovedprinsippene i viltforvaltningen videreføres i den nye forskriften, og at bestemmelsene nå samles i en mer systematisk og harmonisert forskrift. Det er også innarbeidet et skille mellom vilt som forekommer naturlig i Norge og fremmede viltarter. Bestemmelsene om hold av fremmede viltarter flyttes til forskrift om fremmede organismer.


Styret ønsker innspill til vårt høringssvar fra våre medlemmer.
Innspill kan sendes follo-ostfold@dachshundklubb.no innen 09.september 2019.


Aktuelle linker:


https://tema.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/horinger/Regelverk/Viltforskrift%20-%20h%C3%B8ringsversjon.pdf?epslanguage=no


https://tema.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/horinger/Regelverk/H%C3%B8ringsnotat%20viltforskrift.pdf?epslanguage=no