Årsmøte 2020

Årsmøte 2020

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Follo Østfold Dachshundklubb.

Fredag 14.februar 2019, kl 18.00 i klubbhuset til Moss JFF, Skihytteveien 95, 1599 Moss

Vi starter kvelden med et hundefaglig foredrag, kl 18.00, Anne-Mette Kirkemo forteller om studieturen til Tyskland våren 2019 for å se på tyske bruksprøver,før årsmøtet gjennomføres.
Møtestart kl 19.00
Etter årsmøte serveres det koldtbord til de som ønsker det.
Det er i år egenandel for de som vil spise Kr 100,-
Det blir utdeling av premier og utmerkelser.
Pga bestilling av koldtbord, ber vi om påmelding til årsmøte innen 04.februar på e-post: follo-ostfold@dachshundklubb.no eller tlf 91157941.

Styret har i 2019 bestått av:
Leder: Ole Andreas Haugland (ikke på valg)
Nestleder: Raymond Bråten (på valg)
Styremedlem: Ronny Kirkeryd (ikke på valg)
Styremedlem: Thormod Jaavall (på valg)
Styremedlem: Alf Villy Nordlie (på valg)
Vara: Vebjørn Harstad (på valg)
Vara: Carola Brusevold (på valg)

Valgkomite:
Line M. Hovde (på valg)
Egil Bjørkaas (ikke på valg, et år igjen)
Vidar Nøkleby (ikke på velg, et år igjen)
Vara: Roy Ole Axselsen(på valg)

Forslag til kandidater til verv, og eventuell frasigelse av verv, må meddeles valgkomiteen
innen 05.01.2020. Valgkomiteens leder: Line M. Hovde Gjersøgata 8 1640 Råde
Tlf. 452 44 047
E-post: line.hovde@hotmail.no

Saker til årsmøte må sendes styret ved innen 05.01.2020
E-post: follo-ostfold@dachshundklubb.no
Post: Ole Andreas Haugland Maurstien 9 1405 Langhus

De som ønsker sakspapirene tilsendt pr post, må ta kontakt med leder.
Husk å sende inn din(e) hund(ers) resultat(er) for å være med i kåringen av «årets drevhund», «årets hihund», «årets sporhund» og «årets utstillingshund» til styret innen 31.12.19
Konkurransereglene finnes på hjemmesiden


Sakspapirer:

Dagsorden til årsmøtet
Styrets årsberetning
Valgkomiteens innstilling
Regnskap 2019
Revisors beretning