Gentesting


Vi inviterer alle våre medlemmer til gratis gentest av din(e) hund(er) med tanke på kartlegging av FGF4-12

I Dachshunden 4-23 vil det komme mer informasjon om NDF's gentestingprosjekt vedr dette genet.
Det ligger også en del informasjon på denne siden:
https://dachshundklubb.no/2023/10/31/ndfs-gentestingsprosjekt/


Kortversjon:
De fleste dachshunder har to like gener (CDDY/CDDY) på et genpar (FGF4-12) som forskning viser er av vesentlig betydning for å få prolaps. Noen få dachshunder har likevel et NORMALGEN der (N/CDDY). Hvis man finner nok hunder med NORMALGEN vil disse kunne brukes aktivt i avl for å begrense forekomsten av genparet som i dag er en del av årsaken til at dachshunder er utsatt for prolaps. I et forsøk på å finne de få som har NORMALGEN ønsker NKK og NDF å kartlegge hvor mange norskregistrerte dachshunder som har dette genet. Dette er en plan foreslått av NKKs veterinær Kim Bellamy. Det er også skissert en videre avlsplan dersom vi finner individer med NORMALGEN.NDF har nå i gang et prosjekt for å kartlegge forekomsten av NORMALGEN hos dachshunder. Testen gjøres med swab i munnen (som en liten kost/q-tips).


11. januar .24 er det mulig å genteste i Elgtrekket 2, 1820 Spydeberg (i TIDE sine lokaler)fra 18-21. PÅMELDING innen 01.01.24.
Vet. Frøydis Hardeng stiller på dugnad for å gjennomføres testingen.

Påmelding gjøres ved å sende en epost til klubben med:
Hundens reg.nr, hundens navn, eier, eiers epost og eiers telefonnummer.Ved å teste din hund (uansett alder)vil du være med på å vise hvor stor prosentandel av dachshunder som har NORMALGEN, så selv om de fleste må forvente at deres hund får resultatet CDDY/CDDY, så vil også dette være til hjelp når man skal vurdere om det er en mulig genetisk vei til bedre rygghelse. Dachshunder i USA og Sveits er testet i såpass grad at man kan si at antagelig har 2-3% NORMALGEN i USA, og i Sveits 5-6%. Finland er såvidt i gang med samme kartlegging. Der har man så langt funnet NORMALGEN hos alle hårlag av standard størrelse, samt hos dvergdachshund langhåret.HUSK! Det er ikke forventet at mange har NORMALGEN og det har ingen negativ betydning dersom din hund ikke har det.VI ER HELT AVHENGIG AV AT FLEST MULIG TAR TESTEN!Follo-Østfold Dachshundklubb tilbyr testen gratis til sine medlemmer.Det forutsettes at resultatet offenliggjøres på Dogweb og kan nyttes i prosjektet.

Ikke-medlemmer må betalte en egenandel på kr 100,-/hund.

Normalt støtter NDF alle som tester og får resultatet i dogweb med 200 kr, men gjør man testen på egenhånd vil man også måtte kjøpe rekvisisjon hos NKK (350 kr), betale testing hos UC Davis (430 kr) og betale egen veterinær for å ta testen (VEIL. 300 kr).