Årsmøte

Årsmøte

Årsmøtet 2024.
Det innkalles til årsmøte fredag 16.februar 2024 - kl. 1900 på klubbhuset til Moss og omegn JFF.
Etter årsmøte serveres det koldtbord. Egenandel kr 100,- Vi har derfor bindende påmelding innen 08.februar til klubbens epost.

Årsmøtet 2024
Dagsorden til møtet
Styrets årsberetning
Regnskap for 2023 - Balanse - Resultatrapport avdelinger
Revisors beretning
Innkommende forslag. Ingen saker.
Valgkomiteen innstilling.Årsmøte 2023: 

Årsmøte 2023 holdes på klubbhuset til Moss og omegn JFF, den 10.februar 2023. Kl 19.00
Dagsorden til møtet
Styrets årsberetning
Regnskap 2022 Resultatrapport   Balanserapport
Revisors Beretning
Innkommende saker. Det er ingen innkommende saker til behandling.
Valgkomiteens innstilling

Høringer - til kort innspillsrunde etter årsmøtet

Høring - forslag om fordelingsmodell for klubbrefusjon

Høring - forslag om å øke antall utstillinger der dachshund kan delta

Høring - forslag om endring av delegatfordeling og stemmerett på DachshundtingetÅrsmøte 2022:

Dagorden til møtet

Styrets årsberetning

Regnskap 2021

Revisors beretning
Innkommende saker
Valgkomiteens innstilling
Årsmøte 2021

Dagsorden til møtet.
Styrets Årsberetning
Regnskap 2020
Revisors beretning
Innkommende saker
Valgkomiteens innstilling

?