Årsmøte 2021


?

Årsmøte

 

Pga Koronasituasjonen holdes årsmøtet 2021 digitalt på Teams.

Fredag 12.februar 2021, kl 19.00.
De som vil delta på møtet sendes en e-post til follo-ostfold@dachshundklubb.no, slik at vi får sendt møteinnkalling og stemmeskjema på epost.
Medlemsavgiften for 2021 må være betalt for at man skal ha stemmerett.


Sakspapirer:

Dagsorden til møtet.
Styrets Årsberetning
Regnskap 2020
Revisors beretning
Innkommende saker
Valgkomiteens innstilling