Årsmøte

Årsmøte

Årsmøtet 2024.
Det innkalles til årsmøte fredag 16.februar 2024 - kl. 1900 på klubbhuset til Moss og omegn JFF.
Etter årsmøte serveres det koldtbord. Egenandel kr 100,- Vi har derfor bindende påmelding innen 08.februar til klubbens epost.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret innen 12.januar 2024.
E-post: follo-ostfold@dachshundklubb.no

Forslag til kandidater til styret sendes valgkomiteen innen 12.januar 2024.
E-psot: valgkomite@follo-ostfold-dhk.com

Saklisten følger av lovenes § 2-4. Saksliste og dokumenter legges ut her på hjemmesiden.

Styret har bestått av:
Leder: Raymond Bråten
Nestleder: Carola Brusevold (på valg)
Kasserer: Anne Beathe Vollaug Lier
Styremedlem: Line Marita Olsen
Styremedlem: Vebjørn Harstad (på valg)
Styremedlem: Nikolay Sandberg
Vara: Per Jostein Thon (på valg)
Vara: Ståle Andreas Taraldrud (på valg)

Valgkomite:
Leder: Anne Igsi (på valg)
Ole Andreas Haugland
Kari Taraldrud
Vara: Mette Skadberg (på valg)

Revisor: Angela Barco Baron
Vara: Line Andersen (på valg)

Etter årsmøte blir det kåring av «årets hund», «årets utstillingshund», «årets drevhund» og «årets sporhund».

Husk å melde på din hund til disse kåringene, se mer informasjon på hjemmesiden.
Resultatene må sendes styret på epost follo-ostfold@dachshundklubb.no innen 31.12.2023.
Årets sporhund representerer klubben på «rasemesterskapet».
Årets drevhund representerer klubben på «grensekampen».
Alle som kåres mottar plakett fra klubben.Årsmøte 2023: 

Årsmøte 2023 holdes på klubbhuset til Moss og omegn JFF, den 10.februar 2023. Kl 19.00
Dagsorden til møtet
Styrets årsberetning
Regnskap 2022 Resultatrapport   Balanserapport
Revisors Beretning
Innkommende saker. Det er ingen innkommende saker til behandling.
Valgkomiteens innstilling

Høringer - til kort innspillsrunde etter årsmøtet

Høring - forslag om fordelingsmodell for klubbrefusjon

Høring - forslag om å øke antall utstillinger der dachshund kan delta

Høring - forslag om endring av delegatfordeling og stemmerett på DachshundtingetÅrsmøte 2022:

Dagorden til møtet

Styrets årsberetning

Regnskap 2021

Revisors beretning
Innkommende saker
Valgkomiteens innstilling
Årsmøte 2021

Dagsorden til møtet.
Styrets Årsberetning
Regnskap 2020
Revisors beretning
Innkommende saker
Valgkomiteens innstilling

?