Rasemesterskap


Rasemesterskap blodspor

FØDHK var teknisk arrangør av NDF's "Rasemesterskap" i blodspor fra 2010 til og med 2022.
Prøven ble i starten gjennomført på Igsi gård i Spydeberg. Hver lokalklubb sender en representant til konkurransen etter egne uttakskriterier. I tillegg deltar fjorårsvinneren.

Rasemesterskapet ble første gang arrangert i 2010, i forbindelse med forbundets 60-årsjubileum. De første blodsporprøvene i Norge ble arrangert på Igsi på begynnelsen på 1960-tallet, og det var derfor naturlig å plassere prøven her. Med overgang til EK spor, så har arrangementet blitt større enn sporkapasiteten på Igsi, så sporene ble etterhvvert lagt i klubbens aktivitetsområde.Vinnere de årene vi arrangerte:
2022: Husåsskogens VH Vinnie.
Vidar Husås. Glåmdal-Romerike DHK.
2021: Wervest's Olga. Fører: Øydis Kveta. Vestfold-Buskerud DHK.
2020: Prestbråtan*s A T Nurket. Fører: Marianne Sevaldson Nilsen. Oppland DHk.

2019: Chirabida's Miss Black Lady. Fører: Unni Slettene. Aust-Agder DHK.

2018: Chirabida's Miss Black Lady. Fører: Unni Slettene Aust-Agder DHK.

2017: NVCH RL1 Prestemoen's Noss. Fører: Guro Svenningsen. Oslo & Omegn DHK

2016: Østbos's Stina. Fører:Hallvard Slettene. Aust-Agder DHK.

2015: Ruskets Bøllefrø Eier: Kristin Johansen. Hedmark DHK

2014: NVCH Skogsletta's FD Toya Eier: Hans Einar Kristoffersen. Nord-Vest DHK.

2013: NVCH Veckos Pärsson Eier: Astrid S. Nilsen. Oppland DHK.

2012: NVCH Skogsletta's FD Toya Eier: Hans Einar Kristoffersen. Nord-Vest DHK.

2011: NVCH Lorckebo's Ariella Eier: Svein Josvanger. AustAgder DHK.

2010: Int.NordJ(d)Ch NVCh Kvilestads Fibbe  Eier: Johan Malm. Vest-Agder DHK

?